• Activiteiten

    Doelen Haarlem Centraal

Haarlem Centraal stelt zich ten doel het bevorderen van:

  • de behartiging van de gezamenlijke ondernemersbelangen bij de Gemeente en andere instanties
  • de aantrekkingskracht van de Haarlemse binnenstad te versterken
  • de promotie van de (ondernemers in de) Haarlemse binnenstad
  • de veiligheid van de ondernemers in de Haarlemse binnenstad en hun bezoekers
  • de communicatie tussen de ondernemers in de Haarlemse binnenstad

Om dat te bereiken is Haarlem Centraal vertegenwoordigd bij diverse overleggen die gaan over de economie van de binnenstad zoals de vergaderingen van de Centrum Management Groep, de commissie die leegstand bestrijdt, overleggen over bereikbaarheid, SVO ( schoon en veilig ondernemen in samenwerking met handhaving en politie), stadsdistributie enz.

Daarnaast organiseert Haarlem Centraal elke tweede maandag van de even maanden een evenementenoverleg met ondernemers. Belangrijkste thema: hoe haak je als ondernemer en straatvereniging aan bij een evenement zoals Haarlem ShoppingNight, Haarlem Jazz, Haarlem Culinair of Bloemencorso om meer omzet te genereren.

Verder zijn er vier tot vijf keer per jaar algemene vergaderingen van Haarlem Centraal voor individuele ondernemers en vertegenwoordigers van straatverenigingen waarin tal van onderwerpen worden besproken. Van een nieuwe veiligheidsapp tot de feestverlichting, van bereikbaarheid tot openingstijden.

15

Actieve straatverenigingen

23

Straten in centrum Haarlem

350

Ondernemers vertegenwoordigd