In de binnenstad betalen alle ruim 1100 ondernemers mee aan collectieve investeringen. Denk aan de marketing, evenementen en sfeerverlichting. Op basis van de WOZ waarde worden de bedragen geïnd. In 2022 wordt bekeken of de BIZ met weer vijf jaar (wettelijke termijn) wordt verlengd. Straatverenigingen dan wel individuele ondernemers kunnen bij de BIZ een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor een in hun straat te organiseren activiteit.

15

Actieve straatverenigingen

23

Straten in centrum Haarlem

350

Ondernemers vertegenwoordigd